МВР отчита: По-малко случаи на футболно хулиганство

Дължало се на променения Закон за опазване на обществения ред