Отчитаме устойчив ръст при площите с малини и ягоди за последните три години – Управление и бизнес

Едно от предизвикателствата, които срещат производителите, е недостигът на работна ръка.

източник : Банкеръ