Държавата ще регулира броя аптеки на глава от населението

Една аптека в София обслужва около 1200-1300 души