Новите привилегировани клиенти на ток

Коментар на Калоян Стайков от Института за пазарна икономика Либерализирането на пазара на електрическа енергия в България започва през 2004 г. със създаването на т.нар. привилегировани потребители[1], които имат право да сменят традиционния си доставчик – НЕК. Със задълбочаване на този процес терминът придобива ново значение и вече обхваща регулирания сегмент от пазар – домакинства и небитови потребители, присъединени към мрежата на ниско напрежение, в който попадат защитените от п

text