Габрово продължава да е първенец по усвояването на евросредства

Краят на настоящия програмен период на европейските фондове е все по-близо и с наближаването на 2020 г. ставаме свидетели на значително увеличение на отпуснатите по тях суми. Това става ясно от годишния преглед на Института за пазарна икономика на отпуснатите средства по евро фондовете на равнище община и област. Традиционно, най-много средства на човек от населението се усвояват в столицата и в област Габрово, съответно по 3129 лева 3234 лева на човек, изчислени на база на средногодишното им н

text