НЗОК преразглежда откази за лечение на деца в чужбина

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) постъпиха окончателни съдебни решения, с които се отменят издадени заповеди за отказ за лечение на деца и на пациенти на възраст над 18 години в Практика – клиника по имунология и клетъчна биология в град Мюнхен, ФР Германия, съобщиха от институцията. Тези заповеди за отказ са били издадени от директора на закрития Център „Фонд за лечение на деца“. Съгласно решенията на съда, НЗОК следва да разгледа отново подадените заявле

text