България все още е с ниски образователни резултати и лошо здравеопазване – Общество и политика

Докладът на Съвета на Европейския съюз отчита висок процент на преждевременно напусналите училище и разликата в достъпа до здравеопазване.

източник : Банкеръ