Споровете и несигурността продължават да тежат на пазара – Пари и пазари

Свръхниските нива на доход направиха възможно пласирането на някои доста екзотични емисии.

източник : Банкеръ