Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен в енергийната система – Управление и бизнес

Предстои резултатите от изпитанията да бъдат обобщении в доклад, който ще бъде предоставен в Агенцията за ядрено регулиране. 

източник : Банкеръ