„Закон за елита“: Във всяко общество 20% от хората произвеждат 80% от ползите и печалбите – Управление и бизнес

В края на 19 век италианецът Вилфредо Парето формулира "Правилото 80-20" или още "Закон на Парето".

източник : Банкеръ