Броят на смъртните случаи от ХИВ намалява, но в Източна Европа расте

Въпреки това финансирането на изследванията е в застой