Военен разузнавач бил информатор на бизнесмен в чужбина

Иван Гешев съобщи, че се разследват и харчовете във военното разузнаване