Ще подобряват системата за контрол на дървесината с нова Наредба – Управление и бизнес

Измененията целят въвеждане на още по-голям контрол и прозрачност върху движението на дървесината от мястото на натоварване до мястото на доставка

източник : Банкеръ