Опасността през лятото е западнонилската треска

Увеличил се е броят на вирусните възпаления на централната нервна система