4-дневна възможна седмица? Невъзможно, липсвали кадри

В близките 10 години нямало как да стане, защото населението намалява