4-дневна работна седмица? Невъзможно засега, липсват кадри

В близките 10 години нямало как да стане, защото населението намалява