Регионалните съвети за развитие ще отсяват проектите и най-важните инвестиции – Управление и бизнес

Четири варианта за промяна на функциите и отговорностите на Регионалните съвети за развитие ще се обсъждат на стратегическите консултации в страната.

източник : Банкеръ