Министрите ще обсъдят промени в Закона за стоковите борси и тържищата – Управление и бизнес

Така се създават условия за реална срочна борсова търговия и отпада досега съществуващ излишен лицензионен режим,

източник : Банкеръ