Китай би заложила на трансгранични инвестиции в земеделие

Интересът на страната по отношение на нашия туризъм нараства