PSEG вече иска да произвежда само възобновяема енергия

Дружеството планира да намали eмисиите на въглероден диоксид с 80% до 2046 година