Имигрантът, провалил се в 13 бизнес начинания за 3 години, който сега е милионер

Той се пенсионира на 27 години и сега е ментор на млади предприемачи