Парите за пенсии на Китай свършват до 2035 година

Застаряващото население и намаляващата работна сила изправят втората икономика в света пред криза