Сметки за милиони: Комунизъм в спорта? Айде, няма нужда…

Финансовата страна на спорта се ръководи от различни сили