Променят се изискванията и контрола на дървесината за отопление – Управление и бизнес

Страната ни е на първо място по замърсяване на въздуха, а основните източници за това са битовото отопление и автомобилният транспорт.

източник : Банкеръ