Перник се опитва да излезе от сянката на София – Управление и бизнес

Област Перник е на едно от водещите у нас места по трудова мобилност на работната сила.

източник : Банкеръ