Бертил Олин печели Нобел за теорията за движението на международния капитал – Пари и пазари

Шведският учен има значителен принос в съвременната макроикономическа теория, за която доразвива част от идеите на британеца Джон Мейнард Кейнс.

източник : Банкеръ

След пробива в НАП забраняват на лекарите да гледат филми и слушат музика на служебните компютри – Общество и политика

Забраната включва още използване на собствени запаметяващи устройства и нерегламентирана промяна в конфигурациите на компютрите.

източник : Банкеръ

Българите в чужбина ще помагат за пилотното дистанционно електронно гласуване – Общество и политика

Представителите на българите, живеещи и работещи в чужбина, са изразили критики по повод на невъзможността да упражняват правото си на глас чрез електронно...

източник : Банкеръ