Мечка и дракон: Ако армиите на Русия и Китай се обединят

Хипотетичният военен съюз може да се превърне в реална противотежест на НАТО