Колко българи живеят в Европа?

Българите в чужбина са голямата болка на българската икономика, за която липсата на хора вече се превръща в хроничен проблем. В съвременните условия изборът къде да работиш зависи изцяло от собствените виждания и всеки сам избира дали да го нарече емиграция или просто мобилност. Колко обаче са българите в Европа в момента и какви са тенденциите в мобилността им? Краткият отговор е около 900 000. Това е числото, което цитира директорката на Евростат Мариана Коцева в интервю за bTV преди седмица

text