Средната брутна заплата намалява намалява

Средната брутна месечна заплата в България намалява за периода април - юни тази година, сочи статистиката на НСИ. Съгласно данните, през април средната брутна заплата е била 1281 лева, но през май вече е 1246 лева. Все пак през юни се отбелязва леко увеличение на месечна база - 1253 лева. Това прави 1260 лева средно за тримесечието. НСИ обаче сравнява второто тримесечие с първото и отчита ръст от 4,3%, а на годишна база - от 12%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работ

text