Приходите на хотелите от българи растат, от чужденците спадат

Общият брой на нощувките през е с 0.7% по-малко