Каква да е компенсацията при смърт на пътя – има официална идея за изчисления

Във Великобритания, Испания и Италия се използват задължителни и предварително изготвени таблици/скали във връзка с определянето на обезщетения за вреди, които обвързват съдилищата. В Германия и Франция съществуват неофициални (но индикативни за съда) бази данни (Германия) и таблици и номенклатури (Франция). Румъния е в процес на обсъждане прилагането на таблица с точкова система. В България липсва изготвена таблица/скала или др. подобни по отношение на определянето на обезщетението за вреди. Т

text