Първа спънка пред най-дългия подводен жп тунел в света

Eстония няма достатъчно информация за проекта и това я притеснява