Опасно! Спрете да цъкате в телефоните си, докато шофирате!

Във Варна, София и Пловдив стават най-много катастрофи. Една от причините е интензивният трафик в тези градове, друга е несъобразената скорост. ...