Приеха промени в обучението и броя на приеманите студенти по „Право“

Министерският съвет утвърди промяна във формата на обучение и в броя на приеманите студенти по специалността от регулираните професии "Право“. ...