Една кола – един паспорт, а разходите?

Старите автомобили трябва да имат лична карта до 6 месеца