Необслужваните вземания по договори за лизинг намалят с 40.1% на годишна база – Финансов дневник

Общите вземания на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2019 г. достигат 4.217 млрд. лв.

източник : Банкеръ