Производители, преработватели и търговци на биопродукти влизат в регистър – Управление и бизнес

Целта е осигуряване на цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съгласно изискванията на регламентите на Европейския съюз,

източник : Банкеръ