Ще прилагаме швейцарска практика за събиране на опасните отпадъци – Управление и бизнес

Общата стойност на проекта в село Атия е почти 2 млн. лева, които ще са изцяло за сметка на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

източник : Банкеръ