Хърватска компания успешно произведе биогориво от мискантус

Усъвършенстваният биоетанол се смесва с изкопаеми горива