Производителността в индустрията е 5 пъти по-голяма от аграрния сектор

Един работещ у нас средно създава продукт за 19,2 лева на час