Васил Левски създава първия революционен окръг у нас с център село Голям извор – Общество и политика

Запазена е автентичната къща, в която е създаден Първият окръжен революционен комитет от Апостола на Свободата, която сега е музей с богата етнографска сбирка.

източник : Банкеръ

Слабата съдебна система и липсата на кадри спират американските инвестиции – Управление и бизнес

Данните за миналата година показват ръст от 25.9% на двустранния стокообмен със САЩ, който надхвърля 903 млн. щ.д. и превишава пиковата стойност на взаимната търговия...

източник : Банкеръ

ТЕЦ „Брикел“ скочиха след мерките на МОСВ: Попаднали сме в предизборната кампания на определена политическа група

ТЕЦ "Брикел" скочиха след мерките на МОСВ: Попаднали сме в предизборната кампания на определена политическа група

Отстра позиция срещу спирането на мощности от страна на МОСВ изпратиха до медиите от ТЕЦ "Брикел". В нея се посочва, че компанията е станала обект на проверки заради предизборната кампания.

Ето пълната позиция на ТЕЦ "Брикел".

"Днес, 09.09.2019 г., в ТЕЦ "Брикел" ни бе наложена принудителна административна мярка от РИОСВ-Стара Загора за спиране експлоатацията на инсталацията.
В мотивите си РИОСВ Стара Загора посочват, че са открили неизпълнение на условията, постановени в нашето разрешително.
Никога не сме пречили на контролните органи да проверяват нашата дейност и да констатират дали работим в съответствие със закона или не.
В рамките на последните две години броят на проверките, които са ни извършени е три цифрено число. Лабораториите към Изпълнителната агенция по околна среда са идвали в централата многократно, като последните измервания са направени в рамките на август месец в присъствие на контролните органи.
Смятаме, че от гледна точка на спазване на екологичните изисквания сме едно от най-проверяваните предприятия в страната. Искаме дебело да подчертаем, че при всяко едно измерване на лаборатория не са констатирани превишения на допустимите стойности, включително и на последните две извършени през август месец.
В този момент смятаме, че сме попаднали в предизборната кампания на определена политическа група, която иска да покаже, че може да размаха пръст на друга политическа група, използвайки нас. Смятаме, че е проява на лошо разбиране от политиците ни на това, какво представлява демокрацията, след като правят кампанията си по такъв начин.
Обвинени сме в това, че изплозваме биомаса като част от нашето гориво. Да, ние не отричаме това. Не отричаме, че сме оползотворявали биомаса, но също така искаме да кажем, че това ние сме докладвали всеки месец, както на РИОСВ – Стара Загора, така и на МОСВ. За такъв тип нарушение следва да бъдат предприети мерки от типа административна санкция/глоба и на дружеството да бъде направено предписание да се прекратят тези дейности. При не спазване от оператора , то тогава трябва да бъде наложена принудителна мярка. Брикел не е получавал такъв тип предписание."