Фабриката в Своге, която произвежда шоколади за 6 континента

Производството край Своге оперира с най-бързата пакетираща линия в света