Хотелите изкараха 345 млн. лева през юли. Приходите от чужденци спадат

Общата заетост на леглата е 60%, като намалява с 1,8 процентни пункта