Властта пак се мъчи да прекрати договорите с американските ТЕЦ-ове

На днешното си редовно заседание правителството взе решение да бъдат водени преговори с една от американските централи - "Контур Глобал" (бивша ТЕЦ "Марица Изток 3", б.р.), за прекратяване на договора за изкупуване на ток. Интересен аспект в решението е аргументацията, че Европейската комисия е образувала производство в Главна дирекция "Конкуренция" на основание на подадена жалба от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), в която се посочва, че договорът за изкупуване на електрическа

text