Фискалният резерв към 30 юни е 11,7 млрд. лева – Управление и бизнес

Бюджетното салдо по КФП за първото полугодие на 2019 г. е положително в размер на 3 223,3 млн. лв.

източник : Банкеръ