Културни институции от Варна ще развиват дейността си с европейски средства

Културни институции имат шанса да развиват дейността си с помощта на европейски средства. Възможност за това дава мярката "Подобрен достъп до ...