Предостоят ли ни години с нулева възвръщаемост за инвеститорите?

Мрачна възможност