Расте делът на износа в приходите от продажби на „Българска роза-Карлово“ – Управление и бизнес

Прогнозите на мениджърския екип до края на текущата финансова година са за спад в общите приходи от продажби

източник : Банкеръ