Последната калаена мина на Острова може да отвори отново

Търсенето и обработката на калай в югоизточния край на Англия датира от хиляди години