Пет деца със Спинална мускулна атрофия ще се лекуват в България

Всички те са под 18 години